Kvällsgudstjänst med nattvard

sö 23.1 kl. 18.00

Replot kyrka

Välkommen till kvällsgudstjänsten antingen på plats eller via streamen!
Efter gudstjänsten ges möjlighet till nattvard.

Helgdag: 3. söndagen efter trettondagen
Replot kyrka
Liturg: Vesterlund Ruth
Predikant: Vesterlund Ruth
Kantor: Lång Heidi


Arrangör

Replots församling