Gudstjänst

sö 3.4 kl. 10.00

Replot kyrka

Välkommen till högmässan!
Efter högmässan är de som 2020 eller 2021 fyllt 70 eller 75 år välkomna att fortsätta med födelsedagsfest i församlingshemmet.

Helgdag: 5. söndagen i fastan
Replot kyrka
Liturg: Vesterlund Ruth
Predikant: Vesterlund Ruth
Kantor: Wargh Michael
Kyrkvaktmästare: Norrback Peter
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Replots församling