Allhelgonagudstjänst med parentation

lö 5.11 kl. 12.30

Björkö kyrka

Välkommen på gudstjänst med ljuständning för avlidna med Björköanknytning!

Helgdag: Alla helgons dag
Wargh Michael
Berg Berndt

Kyrkkaffe
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Replots församling