Gudstjänst för stora och små

sö 5.2 kl. 10.00

Replot kyrka

Välkommen till gudstjänst för stora och små!
Uppräkning av nydöpta.
Kyrkkaffe i kyrkan.

Helgdag: Kyndelsmässodagen
Replot kyrka
Liturg: Berg Berndt
Predikant: Berg Berndt
Kantor: Wargh Michael
Sång: Barnsånggruppen och "Unga röster"
Kyrkvaktmästare: Norrback Peter

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Replots församling