Prosteriets pensionärsutfärd till Alskat onsdagen 13.09.2023

on 13.9 kl. 11.00 – 16.30
Pensionärsutfärd till Alskat 13.9

Alskat lägergård, Munkgrundsvägen 12, 65760 Iskmo

Prosteriets pensionärsutfärd ordnas i år tillsammans med Maxmo och Oravaisborna.

En hel dag vid Alskathemmets lägergård med mat, kaffe och gäster. 
En del av medverkanden är Heidi Lång,  Ingrid Mutai, Benjamin Häggblom, Ann-Sofi Bäck m.fl. 

Pris 10€.

Anmälan senast ons 6.9 till pastorskansliet i Replot, tfn 044 356 0543, replot.forsamling@evl.fi eller till diakon Leif Galls, tfn 044 3520 156, leif.galls@evl.fi

Välkomna med!

  • Vuxna Vuxna

Öppna länk i ny flik