Begravningsplatser

Korsholms kyrkliga samfällighet ordnar skötseln av begravningsplatsen.

För alla frågor gällande gravgården och gravvårdsavtal

vänligen kontakta begravningsenheten

 

 

Prislista för gravskötselavtal och hyror för våra utrymmen