KORSHOLMS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET SÖKER

 

SOMMARARBETARE

till gravgårdarnas/kyrkornas/församlingshemmens skötsel- och underhållsarbeten, i Solf, Korsholm och Replot-Björköby församlingar. Anställningen gäller för ett antal veckor under tiden juni-augusti. Arbetsuppgifter är huvudsakligen skötsel av grönområden (gräsklippning, trimning, ogräsrensning m.m.) samt av förman övrigt ålagda arbetsuppgifter. Vi förutsätter förmåga till fysiskt utomhusarbete. Ansökan skickas till Fredrik Bengts, som e-post på adressen fredrik.bengts@evl.fi före 1.3.

OBS! Märk din ansökan vilken församling du önskar jobba i. Endast de som blir valda blir kontaktade personligen.

 

BEGRAVNINGSVÄSENDET I KORSHOLMS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET SÖKER

för tidsbestämt (6 mån) arbetsförhållande 

Säsongsarbetare 

till gravgårdarnas skötsel- och underhållsarbeten i Korsholm, Solf och Kvevlax. 

Vi förutsätter egen initiativförmåga, flitighet, samarbetsförmåga, samt förmåga till fysiskt utomhusarbete och bemötande av anhöriga. Arbetserfarenhet inom branschen ses som en fördel. Veckoarbetstiden är 38 h 45 min. Arbetsförhållandet börjar fr.o.m. april – juni. Prövotid tillämpas.

Ansökan skickas till Fredrik Bengts, som e-post på adressen fredrik.bengts@evl.fi före 1.3.2021!

Glad sommarjobbare på gravgården!