Sö 28.2 kl 12.30 Gudstjänst från Björkö kyrka med Camilla Svevar och Michael Wargh

 

Gudstjänsterna strömmas via församlingens Facebook-sida och kan även ses här via hemsidan!

 

Altartavlan i Björkö kyrka
Altartavlan i Replot kyrka uppifrån läktaren sedd