Annons 11.04.2019

Gudstjänst  sö  kl. 10 i Replot och högmässa kl. 12.30 i Björkö. Brunell, Wargh. Kyrkkaffe i BG.

Örtagårdsvandring för alla sinnen: To 18.4 kl. 18 FH. Församlingens konfirmander och medarbetare. Vi börjar vandringen vid församlingshemmet, bär korset till kyrkan, firar nattvard, spikar ”syndalappar” på korset och upptäcker den tomma graven. Efteråt enkel servering utomhus.