Annons 7.2.2019

Vi över 60 i FH to 14.2. kl. 13. Gäster: Kerstin Haldin-Rönn och Bengt-Eric Rönn. Tema: Så länge skutan kan gå.

 

Annons 14.2.2019

Gudstjänst i Replot sö kl. 10 och högmässa i Björkö kl. 12.30 Leif Snellman, Heidi Lång. Kyrkkaffe i Björkögården.