Kören Unga röster

Kören riktar sig till barn och unga i hela grundskolan. Kören övar torsdagar kl.15:45-16:30 i Replots församlingshem.

Kören uppträder vanligen vid familjegudstjänsterna som ordnas 1-2 gånger per termin.