Bandet Bettanz

Församlingens musikband "Bettanz" har funnits till i någon form i ungefär 10 års tid. Instumentalisterna och repertoaren har varierat under åren. En av målsättningarna har varit att bredda musikutbudet i församlingen och också få med sång- och musikintresserade i församlingens verksamhet. Vi spelar för det mesta cover låtar allt från 60-talet till 90-talet.

I slutet av oktober är vi med i Replot kyrka, ett evenemang för barnen att bättre lära känna de nya sångerna i psamboken. I början av november har vi ett ungdomsevenemang i Gamla Vasa. Sen är det de vackraste julsångerna i Replot och Björkö kyrka i december.