Välkommen med och sjung!

 

Lilla barnkören är en kör för barn i åldrarna 4-6 år. Övningarna sker i församlingshemmet i Replot på söndagar kl 15-ca 15:30.
Vi sjunger barnsånger, både bekanta och nya, och varvar sången med lekar och rörelser. Vi uppträder ca en gång per termin vid församlingens familjegudstjänster. 

Kören leds av Emily Hagberg och Heidi Lång. Ta kontakt (044 3520009) om du vill vara med!

 

 

 

 

Lilla barnkören
Lilla barnkören

Tag kontakt