Skäriblåset spelar
Skäriblåset

 

Skäriblåset är en ensemble för blåsinstrument. 

För mer info, kontakta 

Robert Kronqvist

Ungdomsarbetsledare

robert.kronqvist@evl.fi

044 352 0006

0443809229

prästgårdsvägen 9

65800 Replot