Skäriblåset spelar
Skäriblåset

Vi börjar med skäriblåset torsdagen 15.9 kl.18-19 i Replot församlingshem. Nya instrumentalister är välkomna!

Skäriblåset är en ensemble för blåsinstrument. Ensemblen övar från och med 13.10.2022 kl.17.30-18.30 i Replots församlingshem.

För mer info, kontakta kantor Michael Wargh tel. 044 3520009 eller michael.wargh@evl.fi