händer, noter
Unga röster

Unga röster, hösten 2021

 

Unga röster är en kör för barn/ungdomar i grundskol-åldern. Vi övar i Replots församlingshem torsdagar kl.15:40-16:30 med start torsdagen den 13.10.2022

 

För mer information, kontakta kantor Michael Wargh på: 044 352 0009 eller michael.wargh@evl.fi