händer, noter
Unga röster

Unga röster, våren 2021

 

Unga röster övar i Replots församlingshem torsdagar kl.15:40-16:30

Någon terminsplan har inte gjorts p.g.a. att restriktionerna snabbt kan ändras.

För mer information, kontakta kantor Michael Wargh på: 044 352 0009 eller michael.wargh@evl.fi