Innebandy och andra bollsporter för högstadieungdomar hålls tillllsammans med Korsholms svenska församling. Den första samlingen är tisdagen 2.10 kl.15-16.30 i Korsholms högstadium. Vi spelar varje vecka.

Innebandy i Vallgrunds skola för åk 7-9 börjar torsdagen 20.9 kl.19-20

Innebandy i Replot-Björkö skola för högstadieungdomar och äldre börjar torsdagen 27.9 kl.20-21

Replot och Kronoby i en vänskapsmatch
Innebandy i Kronoby hösten 2016
Grabbarna mot old boysen
Innebandyturnering i Replot-Björkö skola våren 2017
Innebandy i Vallgrunds skola för åk 3-6 börjar torsdagen 13.9 kl.18-19 och hålls varje vecka och sista träningsturen för hösten är 29.11.