Ungdomssamling:

Fredagen 16.11 kl.19-21 är det ungdsomssamling i Replot församlingshem. Tillfället är obligatorisk för konfirmanderna, men det är fritt fram för övriga ungdomar att vara med. Det bjuds bl.a. på tortilla, lekprogram och andakt.