Kvinnobrunch 22.4. kl. 10 - 12 Församlingshemmet

Välkommen med på brunch som ordnas i församlingshemmet Prästgårdsvägen 9 i Replot.  

Frivillig avgift. 

 

Kvinnobrunch 22.4.2023 kl.10 - 12 i församlingshemmet i Replot med Coach Jonna. Föreläsning om återhämtning.