Kvinnobrunch 18.11.2023 kl. 10 - 14. 
Församlingshemmet Replot, Prästgårdsvägen 9. 
Gäst Jennie McCrea