Matudelning

Måndagar kl.16 Församlingshemmet, Prästgårdsvägen 9, Replot

Vi tar emot mat som går att frysa tisd - sönd.

Färskvaror tas emot måndagar.

Vi tar även gärna emot hygienartiklar och annat som behövs i ett hushåll.

Kontakt diakonarbetare Leif Galls 0443520156