Vi över 60

Välkommen med till pensionärsträffen "vi över 60"! Vi samlas i regel en gång i månaden där vi dricker kaffe, lyssnar på något föredrag av en gästtalare, sjunger psalmer, lyssnar till diktläsning m.m. På våren/hösten gör vi också ofta kortare utfärder.

 

To 15.3 kl.13 Gäst Göran Särs

Göran Särs pensionerad präst har bland annat arbetat inom Vasa sv. församling, varit utsänd av Finska missionssällskapet och arbetat i Senegal.

 

 

To 12.4 kl.13 Vi över 60.

Sjukhusprästen Krista Riipanen kommer och berättar om verksamheten och om hur man kan kontakta och använda sjukhusprästens tjänster.

 

 

To 10.5 (Högmässa i Björkö kyrka 12.30) Terminsavslutning i Björkögården ca kl.13.30.

Terminsavslutning för "Vi över 60".