Kari Harju

Förvaltningschef, Korsholms kyrkliga samfällighet

Ekonomi- och administrationstjänster Samfällighetens ledning

Adelcrantzgränd 1
65380 Vasa

Kari Harju

« Tillbaka