Vigsel

Äktenskapet är en gemenskap och ett förbund. När man gifter sig får förhållandet en offentlig status. Äktenskapet får samhällets godkännande.

Gud vill att de som är gifta ska leva tillsammans i gemenskap, kärlek och ansvar. Äktenskapet är en uppgift man får av Gud. Det står under hans beskydd.

Hindersprövning och lysning i kyrkan

För att kunna gifta er begär ni hindersprövning. Det gör ni på pastorsexpeditionen i den enas församling, eller på magistraten.

När hindersprövningen görs kan församlingen meddela att ni ska gifta er. Det görs i gudstjänsten på söndagen, och kallas lysning. Församlingen ber för er. Ni är särskilt välkomna till gudstjänsten just den söndagen. Är ni osäkra på vilken söndag det här händer kan ni fråga på pastorsexpeditionen.

I Replot församling brukar man be för makarna i gudstjänsten efter vigseln. Också om man gör så kan man ha lysning före vigseln i kyrkan.

För att reservera kyrka, präst och kantor bör man kontakta pastorskansliet. Prästen tar senare kontakt för att med brudparet komma överens om ett vigselsamtal

Musik till vigseln

Vigselring sätts på finger