Dopet

 

I dopet lovar Gud vara med oss under hela vårt liv. Vi får del av den heliga Anden. Gud finns överallt, också inom oss.

Det går inte att helt förklara det som sker i dopet. Det är en av Guds hemligheter. Vi vet ändå att dopet är en gåva som vi får bära med oss hela livet. Det ger oss hoppet om förlåtelse här på jorden och ett liv hos Gud i himlen. 

Prästen döper barnet med vatten, inte för att tvätta bort något, utan för att påminna om att Gud redan har befriat barnet från synd. Dopet händer just i det ögonblicket, med vattnet och doporden: "Jag döper dig i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn."


Vi ser dopet som en pånyttfödelse. Vi föds en gång till, på ett andligt sätt. Dopet är en engångshandling. Det behöver inte tas om utan räcker hela livet.

Genom dopet blir man också medlem i kyrkan.

Dopet betyder inte att barnet först då får sitt namn. Det är föräldrarna som ger namnet. Men under dopet nämns namnet första gången "officiellt" och man välsignar också namnet.

Var och när?

Barnen döps vanligen när de är ungefär två månader gamla. Ta kontakt med pastorskansliet  i god tid innan du planerar att ha dopet. Du kan också tala med en präst som du känner och be henne eller honom döpa barnet.

Ditt barn kan döpas i en kyrka, hemma, eller i ett församlingshem. Sommartid händer det att man håller dopet utomhus, t.ex. vid en sommarstuga. Oftas hålls dop under ett veckoslut, men också andra dagar går bra. 

Faddrar

En fadder, är en viktig person i ett barns liv, en trygg vuxen och vän.

Oftast väljer föräldrarna faddrar som de känner väl, nära vänner eller släktingar. Faddrar kallas också ibland gudmor och gudfar.

Ett barn som döps ska ha minst två faddrar. Faddrarna ska höra till den evangelisk-lutherska kyrkan, och vara konfirmerade. En tredje fadder kan höra till en kristen kyrka eller ett religionssamfund som vår kyrka godkänner. En fadder som hör till en kyrka utomlands behöver inte vara konfirmerad.

Man kan ha flera än två faddrar. Det finns ingen övre gräns.

Ifall du inte hittar fler än en fadder bör du ta kontakt med kyrkoherden i din egen församling. Med kyrkoherdens lov kan du få rätt att utse bara en fadder.

Faddrarna kan inte bytas ut efter att de registrerats som faddrar. Uppdraget att vara fadder kan inte heller tas ifrån någon senare. Men i särskilda fall kan man vid behov utse faddrar för barnet också senare. Om du har en sådan situation ska du ta kontakt med kyrkoherden.

Fadderns uppgift är att vara barnets vuxna vän. Faddern ger barnet av sin tid, lyssnar och är intresserad av allt som gäller barnet. Ett fadderskap handlar om att leva som en kristen. Faddern ber för barnet. En fadder kan också vara med i församlingens verksamhet tillsammans med sitt gudbarn.

 

Vilka namn kan jag ge mitt barn

Magistraten har mera information om hur man väljer namn. I Befolkningscentralens namntjänst ser du vilka namn som är vanliga i Finland.

Bild av handpåläggning över spädbarn vid doptillfälle

I dopet lovar Gud vara med oss under hela vårt liv. Vi får del av den heliga Anden. Gud finns överallt, också inom oss. 

Läs mer om dopet

En fadder, är en viktig person i ett barns liv, en trygg vuxen och vän. Faddrar kallas också ibland gudmor och gudfar.

Läs om att välja faddrar

Kanske du ännu funderar över något. Kolla då här.

Läs vanliga frågor om dop

Det aldrig är för sent att låta döpa ditt barn. Ni kanske ordnade en namngivningsfest för att fira ert barns födelse, men valde att inte ha dop? Inga problem! Dop kan man ha senare också. 

Läs om att bli döpt som vuxen

I dopet lovar Gud vara med oss under hela vårt liv. Vi får del av den heliga Anden. Gud finns överallt, också inom oss. 

Läs mer om dopet