textilkonst

Mission

Församlingen stöder mission bl.a. via

SLEF (Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf).  http://www.slef.fi/

och Finska missionssällskapet.  https://felm.finskamissionssallskapet.fi/

 

Gemensamt ansvar 2018 - 2019

https://www.yhteisvastuu.fi/sv/gemensamt-ansvar/

 

 

Kyrkans utlandshjälp

https://www.kirkonulkomaanapu.fi/sv

 

 

Gemensamt ansvar logo 2018 - 2019