• Kammarmusikkonsert lö. 17.8. 2019 kl.18:00 i Replot kyrka 
kantorn spelar orgel