Hjälpledarskolning i Replot församling

2019-2020

Hjälpledarskolning är tänkt för den som är konfirmerad och medlem i församlingen. Hjälpledarskolningen är också en plattform för den som vill vara ledare i olika typer av klubbar och läger eller också för att få en kurs i gymnasiet. Ledarutbildningen omfattar 10-12 samlingar under året. I teori och praktik försöker vi lära oss saker som är till nytta för olika typer av klubbar och på konfirmandläger. Den första samlingen har vi onsdagen 11.9 kl.15.40-17 i Replot församlingshem.  Under den samlingen diskuterar vi och planerar höstens program i hjälpledarutbildningen.

Hjälpledarutbildningen våren 2020

Vi håller paus p.ga coronavirus och planerar att a någon form av interaktivt möte på webben. Mer info kommer senare

Emmes retreat finns i Nedervetil i Haavisto. Platsen lämpar sig bra för en mindre grupp ungdomar och äldre.  Här kan man koppla av med paddling, diskussion eller bara lyssna till naturens olika ljud.