Hjälpledarskolning hösten 2020

​​​​​​​Vi börjar med hjälpledarskolningen onsdagen 9.9 kl.15.40-17 i Replot församlingshem. Anmälan och förfrågningar angående skolningen sänds till undertecknad.

Hjälpledarskolning tillsammans med andra församlingar
hjälpledarskolning tillsammans med andra församlingar
Emmes retreat finns i Nedervetil i Haavisto. Platsen lämpar sig bra för en mindre grupp ungdomar och äldre.  Här kan man koppla av med paddling, diskussion eller bara lyssna till naturens olika ljud.