Ungdomsträffar - Tema samlingar för ungdomar våren 2020 

Under våren kommer ungdomsträffarna i Replot församlinsghem att ordans mer regelbundet än tidigare. Träffarna är tänkt för den som går i högstadiet och äldre ungdomar. Förutom fri samvaro ordnas det ibland bakning, lekar/tävling, film och spel av olika slag och möjlighet att pröva på olika instrument. 

Datum för ungdomsträffarna

24.1 kl.19-22
7.2 kl.19-22
21.2 kl.19-22
6.3 kl.19-22

Ungdomsträffar 2020

Under våren 2020 hålls inga ungdomsträffar p.g.a. corona virus.

 

Tacos med ungdomar
Tacos med ungdomar