Bönegrupp

Vi samlas i Replots församlingshem en gång per månad.

Alla som vill vara med i en bönegemenskap är välkomna.

Vill du ha förbön eller har du ett förbönsämne kan du ta kontakt med gruppen via kansliet eller vår diakoniarbetare.

Vanligtvis diskuterar vi först något bibelämne eller något som har med tron att göra sedan ber vi för de ämnen som kommit in sedan senaste träffen. Bönegruppen brukar ta ca 1,5 per gång.