Konfirmation

Ordet konfirmation betyder bekräftelse.  Dop, konfirmandundervisning (skriftskola) och konfirmation hör ihop.

De flesta av kyrkans medlemmar har blivit döpta som barn. Under konfirmandtiden erbjuds möjligheten att uppleva och lära sig mer om vad det betyder att leva som en döpt människa i en gemenskap med andra kristna. I kyrkan vid konfirmationsgudstjänsten tackar den som blir konfirmerad Gud för dopets gåva och bekräftar att hen vill tro på Gud och leva som ett Guds barn.

Men det är inte bara konfirmanden som intygar för Gud och församlingen att hen vill leva som kristen. När du som konfirmand är framme vid altaret och prästen lägger sin hand på ditt huvud och välsignar dig intygar Gud att han vill vara med dig under hela ditt liv. I många församlingar är det tradition att också konfirmandledare och dina faddrar är med och välsignar dig. Sedan ber hela församlingen för dig och de andra som blir konfirmerade.

Under konfirmationen läser de som blir konfirmerade tillsammans med församlingen samma trosbekännelse som lästes vid dopet. Den som konfirmeras blir en självständig medlem i församlingen, som är en del av den stora kristna kyrkan på jorden.

Vad får jag göra när jag är konfirmerad?

Efter konfirmationen kan du:

  • gå självständigt till nattvarden, och behöver inte vara i sällskap med en av dina föräldrar eller din konfirmandlärare som hittills.
  • bli fadder.
  • rösta i ett kyrkligt val när du har fyllt 16 år.
  • när du fyller 18 år vara kandidat i ett kyrkligt val, och bli förtroendevald i din församling.
  • delta i hjälpledarutbildning och bli hjälpledare på konfirmandläger.

För kyrklig vigsel krävs inte att du är konfirmerad. Kyrkans medlemmar som har deltagit i skriftskolan kan gifta sig i kyrkan.

Församlingen skickar kallelse till skriftskola till församlingsmedlemmar som enligt folkbokföringen fyller 15 år innevarande år.

Konfirmand tar emot oblat vid altaret

Vad är konfirmation frågan om, och vad som händer den dagen? Och vad får jag göra då jag är konfirmerad?

Läs om vad konfirmation innebär

Kanske du ännu funderar över något. Kolla då här.

Läs vanliga frågor om konfirmation

Konfirmationsövningen hålls före konfirmationen. Och lite om hur själva konfirmationen går till.

Läs om hur konfirmationen går till

Det här kan vara bra att minnas då du ställer till med konfirmationsfest.

Läs om konfirmationsfesten