Replots församling 2023

Gemensamt Ansvar 2023

Delta i insamlingen Gemensamt Ansvar! Med din donation kan man ingripa i våld i skolan och annat ungdomsvåld, medla i konflikter och hjälpa unga i världens konfliktområden. Vänd på pappret så hittar du information om årets insamling och om hur du själv kan bidra! Använd Replots församlings referensnummer 305637 när du ger ditt bidrag!

www.replotsforsamling.fi

https://kirkkopalvelut-ry.creamailer.fi/assets/uploads/4106a6e64bc6b38f5f6cc1e36284ef038a099b2f/shared/images/annamobilepaylahjoitusseurakuntammeyv-keraykseen500x333px-svensk-uk.pngMobilepaynummer Replot-GA: 73730

Sånggruppen för barn under skolåldern söndagar kl.15 i församlingshemmet.

Unga röster torsdagar kl.15:40 i församlingshemmet.

Skäriblåset torsdagar kl.17.30-18.30 i församlingshemmet.

Skärikyrkans kör torsdagar kl.19 i församlingshemmet (kaffe serveras från kl.18:30).

Junior i Björkögården för åk 1-5 tisdagar kl.18.30-19.30.

Tisdagsöppet i Björkögården för åk 6-8  kl.19.30-20.30.

Öppet hus för föräldrar och barn i församlingshemmet onsdagar kl.10-11:30.

Bakkurs i församlingshemmet onsdagen 15.2 kl.18-19 för åk 4-5; kl.19-20 för åk 6-7.

Fredagsöppet i församlingshemmet för åk 7-9 fredagar kl.19-22 (jämna veckor, 10.2, 24.2, 10.3, 24.3).

...

replot.forsamling@evl.fi kansliöppet torsdagar och fredagar 14-16 tel.044 3560 543; präst: 044 356 2310; kantor: 044 3520 009; diakon: 044 3520 156; ungdomsarbetare: 044 3520 006; vaktmästare: 040 5896 785 / 044 3520 011.

Till nyhetslistan

Replot skriftskola 2023-2024 (födda 2009)

Konfirmand_1.jpeg

Söndagen 15.10 kl. 18 hålls en kvällsgudstjänst i församlingshemmet, Replot. Efter gudstjänsten kan intresserade skriva in sig i skriftskolan 2023-2024. Det ges utrymme för information och diskussion.

Robert Kronqvist
Robert Kronqvist
Ungdomsarbetsledare
Prästgårdsvägen 9
65800 Replot
Leif (Leevi) Galls
Leif (Leevi) Galls
t.f. diakoniarbetare
Prästgårdsvägen 9
65800 Replot

7.9.2023 15.37