Tillkännagivande

om att valprotokollet finns till påseende

Valnämnden i Replots församling har fastställt resultaten av församlingsvalet 2022 vid sitt möte 20.11.2022.

Protokollet över fastställande av valresultaten inklusive besvärsanvisning finns till påseende i församlingens pastorsexpedition/församlingens kansli under dess öppettider 28.11–28.12.2022.

Replot 20.11.2022

För valnämnden i Replots församling

Ordförande Göran Back

Till nyhetslistan

Skäriblåset

brass1.png

12.9.2022 11.41