Replots församling 2023

Gemensamt Ansvar 2023

Delta i insamlingen Gemensamt Ansvar! Med din donation kan man ingripa i våld i skolan och annat ungdomsvåld, medla i konflikter och hjälpa unga i världens konfliktområden. Vänd på pappret så hittar du information om årets insamling och om hur du själv kan bidra! Använd Replots församlings referensnummer 305637 när du ger ditt bidrag!

God fortsättning på det nya året önskar

Berndt Berg, tf kyrkoherde, www.replotsforsamling.fi

https://kirkkopalvelut-ry.creamailer.fi/assets/uploads/4106a6e64bc6b38f5f6cc1e36284ef038a099b2f/shared/images/annamobilepaylahjoitusseurakuntammeyv-keraykseen500x333px-svensk-uk.pngMobilepaynummer Replot-GA: 73730

Kom med och stöd GA-insamlingen!

Gudstjänst för stora och små hålls på kyndelsmässodagen 5.2. kl.10 i Replot kyrka och kl.12:30 i Björkö kyrka. Vid gudstjänsterna räknar vi upp namnen på de barn som genom dopet blivit församlingsmedlemmar sedan föregående kyndelsmässodag. Kollekten tillfaller Gemensamt Ansvar-insamlingen. Kyrkkaffe efter gudstjänsterna.

Högmässa 12.2. i Replot kyrka kl.10. Marthorna bjuder på kyrkkaffe i församlingshemmet till förmån för Gemensamt Ansvar-insamlingen.

Övrigt program

Gudstjänst i Replot 19.2. kl.10 och högmässa i Björkö kl.12.30. Vesterlund och Kronlund. Kyrkkaffe.

Mathörna i Björkögården 22.2. kl.13. Anmäl senast 20.2. till Barbro Lähdesmäki 044 3520011.

Kvällsmässa i Replot 26.2 kl.18. Berg och Vidjeskog.

Gudstjänst. i Replot 5.3. kl.10 och högmässa i Björkö kl.12.30. Svevar. Kyrkkaffe.

Högmässa i Björkö 12.3. kl.12:30. Vesterlund. Kyrkkaffe.

Mathörna i Björkögården 15.3. kl.13. Anmäl senast 13.3. till Barbro Lähdesmäki 044 3520011.

Högmässa i Replot 19.3. kl.10. Svevar. Pred. Rune Fant. Kyrkkaffe.

Högmässa i Björkö 26.3. kl.12:30. Svevar. Kyrkkaffe.

Missionsgudstjänst palmsöndagen 2.4 i Replot församlingshem kl.14. Efter gudstjänsten servering och missionsinfo.

------

Sånggruppen för barn under skolåldern söndagar kl.15 i församlingshemmet.

Unga röster torsdagar kl.15:40 i församlingshemmet.

Skäriblåset torsdagar kl.17.30-18.30 i församlingshemmet.

Skärikyrkans kör torsdagar kl.19 i församlingshemmet (kaffe serveras från kl.18:30).

Junior i Björkögården för åk 1-5 tisdagar kl.18.30-19.30.

Tisdagsöppet i Björkögården för åk 6-8  kl.19.30-20.30.

Öppet hus för föräldrar och barn i församlingshemmet onsdagar kl.10-11:30.

Bakkurs i församlingshemmet onsdagen 15.2 kl.18-19 för åk 4-5; kl.19-20 för åk 6-7.

Fredagsöppet i församlingshemmet för åk 7-9 fredagar kl.19-22 (jämna veckor, 10.2, 24.2, 10.3, 24.3).

Alphanytt

Nästa alphakurs startar tisdagen den 7 mars kl.18:00 i församlingshemmet. Anmäl dig till pastorskansliet replot.forsamling@evl.fi, tel.044-3560543. Kursen pågår de flesta tisdagar till slutet av maj i församlings­hemmet med en weekend i Björkö. Kom med och diskutera livets viktiga frågor!

...

replot.forsamling@evl.fi kansliöppet torsdagar och fredagar 14-16 tel.044 3560543; präst: 044 3520261/044 5462311; kantor: 044 3520009; diakon: 044 3520156; ungdomsarbetare: 044 3520006; vaktmästare: 040 5896785/044 3520011.

Nyheter är tillfälligt borta.