Begravning

Ett dödsfall tär ofta på de anhörigas krafter och känslor så mycket att det kan vara tungt att samtidigt tänka på arrangemang för begravningen. Trots det finns det praktiska omständigheter som bör tas om hand så snart som möjligt.

Präst, kantor och utrymmen bokas på pastorsexpeditionen. Det gör begravningsbyrån, om de anhöriga inte själva vill göra det. Före jordfästningen träffar man prästen och kommer överens om arrangemangen. Man talar om dödsfallet och om den avlidna.

Tacksägelsen

Under gudstjänsten söndagen efter jordfästningen nämner man den avlidnas namn i församlingens förbön. Det här kallas tacksägelse. Kantorn spelar i samband med tacksägelsen kort, stillsam orgelmusik.

Ljuständning på alla helgons dag

Under gudstjänsten på alla helgons dag brukar man läsa namnen på dem som avlidit under året (sedan senaste alla helgons dag) och tända ljus för var och en.

Om de anhöriga har möjlighet deltar de i gudstjänsterna.

Det finns rätt så olika lokala traditioner. Ordningsföljden i programmet kan också variera. 

Läs hur begravningen går till

Efter jordfästningen brukar man hålla en minnesstund. Man samlas för att minnas den avlida.

Läs om minnesstunden

Bild på kista

Vanligtvis jordfästs den avlidna av en präst från den egna församlingen. De anhöriga kan också tala med en präst från en annan församling.

Läs om de anhörigas uppgifter

Före begravningen träffar de anhöriga prästen. De blir bekanta och samtalar om den avlidna och om jordfästningen.

Läs om samtal med prästen

Alla som bor på en ort har rätt till en gravplats där.

Läs om gravplats

Kanske du ännu funderar över något? Kolla då här.

Läs vanliga frågor om begravning

Sorg känner vi när vi har förlorat någon som har stått oss nära. Känslorna är ofta starka. Och ibland förvirrande och oväntade.

Stöd i sorg och i kris

Söndagen efter begravningen nämner man den avlidnas namn i gudstjänsten.

Läs om tacksägelsen