Begravning

Ett dödsfall tär ofta på de anhörigas krafter och känslor så mycket att det kan vara tungt att samtidigt tänka på arrangemang för begravningen. Trots det finns det praktiska omständigheter som bör tas om hand så snart som möjligt.

Präst, kantor och utrymmen bokas på pastorsexpeditionen. Det gör begravningsbyrån, om de anhöriga inte själva vill göra det. Före jordfästningen träffar man prästen och kommer överens om arrangemangen. Man talar om dödsfallet och om den avlidna.

Tacksägelsen

Under gudstjänsten söndagen efter jordfästningen nämner man den avlidnas namn i församlingens förbön. Det här kallas tacksägelse. Kantorn spelar i samband med tacksägelsen kort, stillsam orgelmusik.

Ljuständning på alla helgons dag

Under gudstjänsten på alla helgons dag brukar man läsa namnen på dem som avlidit under året (sedan senaste alla helgons dag) och tända ljus för var och en.

Om de anhöriga har möjlighet deltar de i gudstjänsterna.

Bild på kista