Fördjupa din tro

Ett barn som betraktar en trappa med många alla helgon ljus tända.

Alla helgons dag

Under alla helgons dag minns vi våra avlidna. Vi pryder och tänder ljus på gravarna.

Tillsammans bildar ljusen och lyktorna ett hav som lyser upp novembermörkret. I församlingarna bjuder man in anhöriga till dem som dött under året till en minnesgudstjänst där man läser upp namnen på de döda och tänder ljus för dem.

Alla helgons dag firar vi på den lördag som infaller mellan 31.10 och 6.11. 

Två teman

Helgdagen har traditionellt sett två teman. Helgen är både alla helgons dag och de avlidnas minnesdag. Det som ursprungligen var två på varandra följande helgdagar har sammanslagits till alla helgons dag.

Både kristenhetens martyrer och alla övriga som avlidit i tron på Kristus är föremål för åminnelse. Ordet ”heliga” syftar inte endast på de avlidna. Alla som tillhör Kristus är heliga. I tron är de delaktiga i den osynliga gemenskapen med helgonen.

Nyheter  StällningstagandenWebbtidningar / Tidningar och artiklar
klockstapel
Vad vi tror på Bibeln / Läs och slå upp med sökord Rättvisa och ansvar / Kyrkans etik Kyrklig ordlista Ekumenik / De kristnas enhet Religionerna möts / Dialog