Ämbetsbevis och släktutredningar

Pastorskansliet ansvarar för församlingsmedlemmarnas medlemsregister, ger ut ämbetsbevis och gör släktutredningar på beställning. 

Du kan beställa ämbetsbevis med en elektronisk blankett, per telefon 06 3520 005  eller via e-post replot.forsamling@evl.fi

Avgifterna för ämbetsbevis och släktutredningar finns i bilagan.