Ledamöter i församlingrådet:

Svevar Camilla, ordf., khd

Backman Elisabeth

Lindvik Niklas

Martois Helge

Moliis Leif

Nyback Maj-Helen

Ohls Anne

Storgård Lise-Lott

Westerlund Lilian

 

Suppleanter i församlingsrådet Lista 1:

Nyström Ann-Viol

Ohls Kristian

Andersson Lars-Johan

Berg Charlotte

Åback-Ilola Maria

 

Suppleant i församlingsårdet Lista 2:

Nyback Britt