Församlingsrådet i Replots församling 2023–2026:

Andersson Lars-Johan

Ekblad Susanne

Håkans Barbro

Lindvik Niklas

Ohls Anne

Backman Elisabeth

Nyback Maj-Helen

Wiik Roland

 

 

 

Församlingsrådet Övre raden från vänster:  Susanne Ekblad, Lars-Johan Andersson, Roland Wiik,  Niklas Lindvik, Maj-Helen Nyback. Nedre raden fr.v: Elisabeth Backman, Maj-Helen Nyback, Barbro Ann-Katrin Håkans och Anne Ohls. 

 

Replot församlings representanter i Gemensamma kyrkofullmäktige
i Korsholms kyrkliga samfällighet 2023 - 2026

Gammelgård Lena

Lindvik Niklas

Nystrand Lena

Åbacka-Ilola Maria

 

Representanter Gemensamma Kyrkofullmäktige: Fr.v: Niklas Lindvik, Lena Gammelgård, Lena Nystrand, Maria Åbacka Ilola

 

Gemensamma kyrkorådet

Gemensamma kyrkorådet är Korsholms kyrkliga samfällighets högsta förvaltnings- och verkställande organ. Gemensamma kyrkorådet leder samfällighetens förvaltning, förbereder ärenden till gemensamma kyrkofullmäktige samt verkställer och övervakar lagligheten i gemensamma kyrkofullmäktiges beslut. Som gemensamma kyrkorådets ordförande fungerar Jari Friman (Kyrkoherde i Korsholms finska församling). Borgå domkapitel utser ordförande för två år. Gemensamma kyrkorådet väljer en lekman till vice ordförande. Gemensamma kyrkorådets mandatperiod är två år. 

Gemensamma kyrkofullmäktige

Högsta beslutanderätt i Korsholms kyrkliga samfällighet har gemensamma kyrkofullmäktige. Medlemmarna i gemensamma kyrkofullmäktige väljs genom direkta val. I praktiken har fullmäktige samma makt som stadsfullmäktige på den kommunala sidan. Mandattiden för gemensamma kyrkofullmäktige är fyra år. Nästa val hålls på hösten 2026. Gemensamma kyrkofullmäktige i Korsholms kyrkliga samfällighet består av 31 folkvalda medlemmar. Ordförande valdes på organets första sammanträde och på samma sammanträde valdes även medlemmarna i gemensamma kyrkorådet. Kyrkoherdarna och de ledande tjänstemännen på ekonomikontoret har närvaro- och yttranderätt.