Björkögården

Björkögården

Läsarted 11, 65870 Björköby

Parkering Parkering
Toalett Toalett

Evenemang

on 22.2 kl. 13.00

Läsarted 11, 65870 Björköby

Mathörnan

Välkommen till Mathörnan!
on 15.3 kl. 13.00

Läsarted 11, 65870 Björköby

Mathörnan

Välkommen till Mathörnan!
Anmälan senast 13 mars till Barbro Lähdesmäki 044 3520011.
on 19.4 kl. 13.00

Läsarted 11, 65870 Björköby

Mathörna i Björkögården

Välkommen till Mathörnan!
Anmälan senast 17.04.2023 till Barbro Lähdesmäki 044352011,