Replot församlingshem

Replots församlingshem

Prästgårdsvägen 9, 65800 Replot

+358 (0)44 356 0543

Kansliet är öppet onsdagar och torsdagar kl.14-16.

Tillgänglig toalett Tillgänglig toalett
Hörselslinga Hörselslinga
Skötrum Skötrum
Parkering Parkering
Toalett Toalett