Kontakt

Pastorskansliet är öppet måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 9-12


Diakoniarbetare
Församlingsarbetets specialtjänster
Prästgårdsvägen 9
65800 Replot
byråsekreterare
(06) 3520005
Prästgårdsvägen 9
65800 REPLOT

Kyrkoherde
044 3520 261
Prästgårdsvägen 9
65800 Replot
Församlingspastor
Replots församling Solfs församling Kvevlax församling
t.f. ungdomsarbetsledare
0443809229
prästgårdsvägen 9
65800 Replot