Kontakt

Pastorskansliet är öppet under tiden 18.03 - 30.4.2019 måndagar, torsdagar och fredagar kl. 9-12Diakoniarbetare
Församlingsarbetets specialtjänster
Prästgårdsvägen 9
65800 Replot
byråsekreterare
(06) 3520005
Prästgårdsvägen 9
65800 REPLOT

Församlingspastor
Replots församling Solfs församling Kvevlax församling
t.f. ungdomsarbetsledare
0443809229
prästgårdsvägen 9
65800 Replot