barn

Välkommen med i församlingens barnverksamhet!

Föräldrabarn-gruppen

Träffas onsdagar kl. 10-12.

Vi börjar onsdagen 25.9

Barnkören

Barnkören riktar sig till barn i lågstadiet. Kören övar torsdagar kl.14:45-15:15 i Replots församlingshem.

Junior

Torsdagen 4.6 kl.15-ca 16.30 Replot, stranden.  Vi grillar och leker tillsammans. Vid regn så vi i Replot församlingshem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infoblad med församlingens barnverksamhet hösten 2019 kan laddas ned här!

Kom med och sjung! (barnkör i Björköby)

Övningar varje tisdag med början 31.10 kl. 18 - 18.45 i Björkögården.

Ledare: Gertrud Alenius och Maj-Helen Nyback.