barn

Välkommen med i församlingens barnverksamhet!

Föräldrabarn-gruppen

Träffas onsdagar kl. 10-12.

Vi börjar onsdagen 25.9

Barnkören

Barnkören riktar sig till barn i lågstadiet. Kören övar torsdagar kl.14:45-15:15 i Replots församlingshem.

Junior

riktar sig till barn i lågstadiet

Replot:

Vi börjar med juniorklubben onsdagen 12.2 kl.18-19:15. Vi pysslar, leker, spelar olika spel. Efter sportlovet, dvs onsadgen den 4.3 kl.18-19.15 så fortsätter vi med bakning i köket. Klubben är tänkt för åk 3-6.

Vallgrund:

Junior i Vallgrund skola börjar onsdagen 5.2 kl.16-17 och är varje vecka. Vi pysslar, leker och bakar.

Björkö:

Junior börjar tisdagen 22.1 kl.18.30-19.30 och är varannan vecka, dvs jämna veckor. Vi pysslar leker, spelar olika spel.

Innebandy:

Norra Vallgrund:

Vi börjar torsdagen 23.1 kl.17.30-18.30 för åk 3-6. Innebandy hålls varje vecka förutom under sportlovet och torsdagen den 9.4 (påsken)

 

Infoblad med församlingens barnverksamhet hösten 2019 kan laddas ned här!

Kom med och sjung! (barnkör i Björköby)

Övningar varje tisdag med början 31.10 kl. 18 - 18.45 i Björkögården.

Ledare: Gertrud Alenius och Maj-Helen Nyback.