barn

Välkommen med i församlingens barnverksamhet!

Föräldrabarn-gruppen

Träffas onsdagar kl. 10-12.

Följande träff 13.3

Barnkören

Barnkören riktar sig till barn i lågstadiet. Kören övar torsdagar kl.14:30-15:00 i Replots församlingshem.

Junior

riktar sig till barn i lågstadiet

I Björkö varannan tisdag 18.30-19.30 (jämna veckor). OBS! Denna vecka onsdagen den 6.3 kl.18-19.30

I Vallgrunds skola tisdagar kl.16-17

Bak och kockgrupp onsdagar kl.18-19.15 för åk 3-6 i Replot församlingshem. Följande bak- och kockträff är onsdagen 20.3 kl.18 

Innebandy

I Vallgrunds skola torsdagar för åk 3-6.

Kom med och sjung! (barnkör i Björköby)

Övningar varje tisdag med början 31.10 kl. 18 - 18.45 i Björkögården.

Ledare Gertrud Alenius och Maj-Helen Nyback.