barn

Välkommen med i församlingens barnverksamhet!

Föräldrabarn-gruppen

Träffas onsdagar kl. 10-12.

STARTAR 19.9

Barnkören

Barnkören riktar sig till barn i lågstadiet. Kören övar torsdagar kl.14:30-15:00 i Replots församlingshem.

Junior

riktar sig till barn i lågstadiet

Innebandy

Kom med och sjung! (barnkör i Björköby)

Övningar varje tisdag med början 31.10 kl. 18 - 18.45 i Björkögården.

Ledare Gertrud Alenius och Maj-Helen Nyback.