barn

Välkommen med i församlingens barnverksamhet!

Föräldrabarn-gruppen

Träffas onsdagar kl. 10-12.

Vi börjar onsdagen 25.9

Barnkören

Barnkören riktar sig till barn i lågstadiet. Kören övar torsdagar kl.14:45-15:15 i Replots församlingshem.

Junior

riktar sig till barn i lågstadiet

Replot:

Heaven´s kitchen onsdagar kl.18-19:15 med start onsdagen 11.9 i Replot församlingshem. Vi bakar och kockar tillsammans. Klubben lämpar sig för åk 3-6.

Vallgrund:

Junior i Vallgrund skola onsdagar kl.16-17 med start onsdagen 11.9. vi pysslar, leker och bakar.

Björkö:

En  första träff ordnas med föräldrar och barn torsdagen 12.9 kl.18.30-19.30 i Björkögården. Där besluter vi om dag och tid för följande träffar.

Innebandy:

Norra Vallgrund:

Om intresse finns ordnas innebandy för åk 3-6

.

Infoblad med församlingens barnverksamhet hösten 2019 kan laddas ned här!

Kom med och sjung! (barnkör i Björköby)

Övningar varje tisdag med början 31.10 kl. 18 - 18.45 i Björkögården.

Ledare Gertrud Alenius och Maj-Helen Nyback.