textilkonst

Mission

Församlingen stöder mission bl.a. via

SLEF (Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf).  http://www.slef.fi/

och Finska missionssällskapet.  https://felm.finskamissionssallskapet.fi/

 

 

DIAKONISYFÖRENINGEN

Diakonisyföreningen samlas varannan måndag kl13  (jämna veckor) och håller paus under sommaren. Vi har några fadderbarn i Indien (genom hoppets stjärna) som får vårt regelbundna stöd. Men även organisationer som hjälper där det finns nöd eller där människor upplever våld eller hot har fått stöd av syföreningen.  Stödet kan vara i form av pengar eller annat såsom t.ex filtar, barnselar m.m.

Information om samlingarna, se vänsterkolumnen - klicka på "Vuxna"  och sedan på "Diakonisyföreningen".

 

 

Gemensamt ansvar 2018

https://www.yhteisvastuu.fi/sv/

 

Kyrkans utlandshjälp

https://www.kirkonulkomaanapu.fi/sv