textilkonst

Gemensamt ansvar 2018

Under våren ordnas två evenemang till stöd för Gemensamt ansvar 2018.

Palmsöndag 25.3 kl.16 Musikcafé

Sö 29.4 kl.18 Musikmatiné tillsammans med gäster från Kvevlax och lokala förmågor.

 

Årets tema "Alla har rätt till näring" vill lyfta upp fattigdomen både i Finland och utomlands. Även i vår lokalmiljö finns det ibland yngre och äldre som kämpar med att få mat på bordet.

 

Direkta kontonummer till Gemensamt Ansvar

Församlingens referens nummer: 305637

 

Aktia: FI82 4055 0010  4148 41

Nordea: FI16 2089 1800 0067 75

Pohjola: FI14 5000 0120 2362 28

 

 

DIAKONISYFÖRENINGEN

Diakonisyföreningen samlas varannan måndag kl13  (jämna veckor) och håller paus under sommaren. Vi har några fadderbarn i Indien (genom hoppets stjärna) som får vårt regelbundna stöd. Men även organisationer som hjälper där det finns nöd eller där människor upplever våld eller hot har fått stöd av syföreningen.  Stödet kan vara i form av pengar eller annat såsom t.ex filtar, barnselar m.m.

Information om samlingarna, se vänsterkolumnen - klicka på "Vuxna"  och sedan på "Diakonisyföreningen".