Vigsel

Äktenskapet är en gemenskap och ett förbund. När man gifter sig får förhållandet en offentlig status. Äktenskapet får samhällets godkännande.

Gud vill att de som är gifta ska leva tillsammans i gemenskap, kärlek och ansvar. Äktenskapet är en uppgift man får av Gud. Det står under hans beskydd.

Hindersprövning och lysning i kyrkan

För att kunna gifta er begär ni hindersprövning. Det gör ni på pastorsexpeditionen i den enas församling, eller på magistraten.

När hindersprövningen görs kan församlingen meddela att ni ska gifta er. Det görs i gudstjänsten på söndagen, och kallas lysning. Församlingen ber för er. Ni är särskilt välkomna till gudstjänsten just den söndagen. Är ni osäkra på vilken söndag det här händer kan ni fråga på pastorsexpeditionen.

I Replot församling brukar man be för makarna i gudstjänsten efter vigseln. Också om man gör så kan man ha lysning före vigseln i kyrkan.

För att reservera kyrka, präst och kantor bör man kontakta pastorskansliet. Prästen tar senare kontakt för att med brudparet komma överens om ett vigselsamtal

Musik till vigseln

Vigselring sätts på finger

Lite nervöst både i huvudrollerna och som gäst. Hur var det nu igen man skulle göra?

Lä som hur vigseln går till

Före vigseln brukar det höra till att ni träffar prästen som ska viga er. Under vigselsamtalet blir ni bekanta med prästen, går igenom det praktiska kring vigseln, talar om äktenskap och kärlek. Ni får tillsammans planera programmet för vigseln så att det känns rätt för er. Ni kan berätta om er själva och er relation och era tankar om framtiden – prästen vill gärna lära känna er och utforma ett vigseltal som känns personligt för just er.

Läs om vigselsamtal

Drömmer ni om ett kyrkbröllop men en av er är inte medlem i kyrkan? Hör ni till olika kristna samfund och vill ta del av vigseltraditionerna i dem båda?

Läs om välsignelse av äktenskap

Hindersprövning görs för att säkerställa att äktenskapet är juridiskt möjligt och att paret kan gifta sig.

Läs om hur hindersprövning går till

För att gifta er i kyrkan ska åtminstone en av er vara medlem i evangelisk-lutherska kyrkan och ha gått i skriftskolan. Är bara en av er medlem är kyrklig vigsel också möjlig, ifall den andra tillhör någon annan kristen kyrka i Finland eller utomlands, till exempel den ortodoxa eller katolska kyrkan.

Så gör ett bröllop i kyrkan till

Äktenskapet är liv tillsammans, att vara med varandra i vardag och fest. Det är att stå upp och offentligt säga att ni väljer varandra.

Läs mer om bröllopet

Vad är lämpligt att spela som ingångsmusik i en kyrklig vigsel? Inför en vigsel och bröllopsfest är det mycket som behöver ordnas och sällan är man expert på allt. 

Förslag till bröllopsmusik

Kanske du ännu funderar över något. Kolla då här.

Läs vanliga frågor om bröllop