Bokning av Replots församlings utrymmen

 

Du kan hyra församlingens utrymmen för t.ex. dop, bröllop, minnesstund, släktkalas eller konserter.

För kyrkans medlemmar uppbärs ingen hyra för dop, vigsel eller jordfästning, men man betalar för hyra av församlingshem. Församlingshem hyrs inte ut för enskilda födelsedagsfester, bröllopsfester eller konfirmationsfester. Hyresavgifterna bestäms gemensamt i den kyrkliga samfälligheten. Alla utrymmen är alkohol, rök- och drogfria.

Utymmena bokas via pastorskansliet, tfn 044 3560 543, epost replot.forsamling@evl.fi. Kansliet är öppet ons-to kl. 14-16.

 

Avgifter

Hyra av församlingshem:

Priserna gäller stort församlingshem (Replot fh) / litet församlingshem (Björkögården)

* Minnesstund

Församlingsmedlem 82/62 €

Luth.medlem utanför samfälligheten 132/104 €

Medlem av befolkningsregistret 230/182 €

* Dopkaffe

Församlingsmedlem 82/62 €

Luth.medlem utanför samfälligheten 132/104 €

* Annan tillställning

Uthyrs i 4 timmars block 102/70 €

Återkommande tillställningar, timdebitering 34 €/h 

 

Hyra av Replot och Björkö kyrka:

* Förrättning (vigsel, begravning, dop)

Församlingsmedlem gratis

Luth.medlem utanför samfälligheten 100 €

Medlem av befolkningsregistret 130 €

* Annan tillställning

(Priset gäller block om fyra timmar/dygnshyra)

Arrangör från Korsholm 102/306 €

Arrangör utanför Korsholm 204/612 €