Skärikyrkans kör övar
Skärikyrkans kör

Skärikyrkan kör är en blandad kör för vuxna röster. Kören övar torsdagar kl.19:00-20:00 i Replots församlingshem med start torsdag 13.10.2022

För ytterligare info, tag kontakt med kantor Michael Wargh tel. 0443520009 eller michael.wargh@evl.fi