Skärikyrkans kör övar
Skärikyrkans kör

Skärikyrkan kör är en blandad kör för vuxna röster. Kören övar torsdagar kl.17:30-18:30 i Replots församlingshem med start torsdag 9.9.2021

För ytterligare info, tag kontakt med kantor Michael Wargh tel. 0443520009 eller michael.wargh@evl.fi