Välkommen med i Skärikyrkans kör!

Skäikyrkans kör är en blandad kör för vuxna som övar på torsdagar i församlingshemmet, under ledning av Heidi Lång. Vi inleder övningarna med kaffe kl 18:30 och sjunger ca kl 19-20:30. Vi uppträder några gånger varje termin under gudstjänster eller andra evenemang. 

Vid frågor kontakta Heidi Lång (heidi.lang@evl.fi, 044 352 0009).

Tag kontakt