Replot kyrka

Välkommen med i vår vuxen- och pensionärsverksamhet!

Mathörnan En onsdag i månaden i Björkö. (Björkögården bredvid Björkö kyrka) 

Bön (Tag kontakt med Leif Galls 044 352 0156 för mer information) 

Matutdelning - Mer information fås av diakoniarbetaren, Leif Galls  tel: 044 352 0156

Skärikyrkans kör - Övningar på torsdagskvällarna. Mer information fås av Heidi Lång 044 352 0009

OBS! Klicka på vald rubrik i kolumnen till vänster om du önskar få mer information.