Skriftskolan för ungdomar födda 2007 eller tidigare inleds på första advent dvs söndag 28.11 kl. 10. Vi träffas i Replot kyrka och håller gudstjänst. Genast efteråt tar vi emot anmälningar och informerar. Alla födda år 2007 kommer att få en inbjudan per post.

Inskrivning söndagen 28.11, gudstjänst kl.10 Replot kyrka och info kl.11