Skriftskola våren 2022

Lördagen 2.4 kl.15-17 Escape Room, Replot församlingshem

Söndagen 10.4 kl.16-18 Missionsgudsjänst i Replot församlingshem kl.16, efteråt kaffe med fika, gäster Riikka-Maria och Tomas Kolkka. Obligatoriskt för konfirmanderna och de får namnunderskrift.

Torsdagen 12.5 kl.18.30 Föräldramöte i Replot församlingshem