Skriftskola 2022-2023

Anmälan till skriftskolan tas emot 15.8-7.9 2022 (f.2008) e-post till robert.kronqvist@evl.fi

Vi börjar skriftskolan söndagen 2.10 kl.10 i Replot kyrka med info om skriftskolan och utdelning av Konfirmandens kyrkogångsbok.

Vårens samlingar 2023

lördagen 18.2 kl.10-12, både i kyrkan och i församlingshemmet

Söndagen 12.3 kl.12.30-17 i Björkögården (halva gruppen)

Söndagen 26.3 kl.12.30-17 i Björkögården (halva gruppen)