Skriftskola 2022-2023

Anmälan till skriftskolan tas emot 15.8-7.9 2022 (f.2008) e-post till robert.kronqvist@evl.fi

Vi börjar skriftskolan söndagen 2.10 kl.10 i Replot kyrka med info om skriftskolan och utdelning av Konfirmandens kyrkogångsbok.

Höstens konfirmandsamlingar (obligatorisk)

lördagen 29.10 kl.10-14, Replot kyrka och i församlingshemmet

Lördagen 12.11 kl.10-14 Replot församlingshem