Skriftskolan för ungdomar födda 2006 eller tidigare inleds på första advent dvs söndag 29.11 kl. 10. Vi träffas i Replot kyrka och håller gudstjänst. Genast efteråt tar vi emot anmälningar och informerar. Alla födda år 2006 kommer att få en inbjudan per post.

Inskrivning söndagen 29.11, gudstjänst kl.10 Replot kyrka och info kl.11

​​​​​​Lördagen 9.1 2021 kl.10-12 skriftskoldag, Replot församlingshem och i Replot kyrka. Konfirmanderna indelas i 2 grupper.

 

Våren 2021 konfirmandsamlingar​​​​​

Lördagen 20.2 kl.10-12

Lördagen 27.3 kl.10-12 Samlingen sker online, på Teams

Lördagen 24.4 kl.10-12