Skriftskola hösten 2019

Söndagen 27.10 kl.10 i Replot kyrka är det inskrvning och utdelning av kyrkogångsboken för konfirmanderna.

Söndagen 17.11 kl.16-19 Föräldrakvart kl.16-16.15 för frågor. Orgeldemonstration, prästens skrudar, nattvardsundervisning. Kvällsmässa kl.18.  Konfirmanderna får delta i nattvarden. Replot kyrka. Påteckning

Lördagen 7.12 kl.18 De vackraste julsångerna i Replot kyrka.

Söndag 8.12 kl.18 De vackraste julsångerna i Björkö kyrka. Välj endera julsångstillfälle. Påteckning

Lördagen 18.1 kl.16-18 Träff med hjälpledarna i församlingshemmet.

På konfirmandlägret kan vi ha våra andakter här.
Altartavlan i kapellet vid Tavelsjö