Skriftskola våren 2022

Lördagen 15.1 kl.13-15 Replot kyrka, genomgång  av gudstjänsten

Lägerweekend: 12.3-13.3 Replot församlingshem

Lördagen 12.3 kl.10-16

Söndagen 13.3 kl.13-19 (Avslutas med kvällsmässa kl.18-19)