Skriftskola 2018-2019

Lördagen 24.11 kl.10-16.30, Replot församlingshem, från kl.15-16.30 i Replot kyrka, undervisning om nattvarden och därefter nattvardsmässa (öppet tillfälle för allmänheten)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umeå kyrkas lägergård i Tavelsjö
Umeå kyrkans lägergård i Tavelsjö
På konfirmandlägret kan vi ha våra andakter här.
Altartavlan i kapellet vid Tavelsjö