Hösten 2023

Skriftskolan inleds med inskrivning söndagen 15.10 kl.18 i församlingshemmet. Du kan också anmäla dig till skriftskolan genom att kontakta kansliet, torsdagar och fredagar kl. 9-16.15, tfn 044 3560 543 eller via epost replot.forsamling@evl.fi. Även ungdomsarbetsledare Robert Kronqvist tar emot anmälningar, tfn 044 3520 006, robert.kronqvist@evl.fi. Sista anmälningsdag är 27.10.