Hjälpledarskolning hösten 2022

Följande hj-samlingar

15.9. Hj.skolning Replot församlingshem kl.15.40-17 Nya hjälpledare välkomna!

23.9-24.9 läger/utbildning till Emmes retreat i Nedervetil. Avfärd från Korsholms bibliotek 23.9 kl.15.00, hemkomst 24.9 kl.17.00

27.10 hj-skolning Replot församlingshem