Hjälpledarskolning våren 2022

Följande hj-samlingar

20.1  hj- samling planering

10.2 hjälpledarskolning kl.15.40-17, Replot församlingshem

10.3 Hjälpledarskolning, kl.15.40-17, planering inför lägret.