Hjälpledarskolning hösten 2020

 

Vi fortsätter med hjälpledarskolningen onsdagen 11.11 kl. 15.40-17 i Replot församlingshem. Övriga träffar är onsdagen 25.11.

Hjälpledarskolning tillsammans med andra församlingar
hjälpledarskolning tillsammans med andra församlingar
Emmes retreat finns i Nedervetil i Haavisto. Platsen lämpar sig bra för en mindre grupp ungdomar och äldre.  Här kan man koppla av med paddling, diskussion eller bara lyssna till naturens olika ljud.