Hjälpledarskolning våren 2022

Följande hj-samlingar

24.3 hj-skolning tillsammans med Korsholm

31.3 hj-skolning Escape Room

21.4 hj-skolning

7.5 utfärd till Jonnsborg med övriga ledare i konfirmandteamet