Hjälpledarskolning hösten 2023

Följande hj-samlingar

20.9 kl.15.40-17 Replot församlingshem

13-14.10 hj-läger tillsammans med Korsholms svenska