Hjälpledarskolning i Replot församling

2019-2020

Hjälpledarskolning är tänkt för den som är konfirmerad och medlem i församlingen. Hjälpledarskolningen är också en plattform för den som vill vara ledare i olika typer av klubbar och läger eller också för att få en kurs i gymnasiet. Ledarutbildningen omfattar 10-12 samlingar under året. I teori och praktik försöker vi lära oss saker som är till nytta för olika typer av klubbar och på konfirmandläger. Den första samlingen har vi onsdagen 11.9 kl.15.40-17 i Replot församlingshem.  Under den samlingen diskuterar vi och planerar höstens program i hjälpledarutbildningen

 Hjälpledarutbildningen hösten 2019

Onsdagen 11.9 hjälpledarutbildningen börjar kl.15.40-17 i Replot församlinsghem

Onsdagen 25.9  Gemensam hjälpledarutbildning i Smedsby församlingsgård kl.15.15-17.00. Tramsport ordnas vid behov

Onsdagen 9.10 kl.15.40-17 i Replot församlingshem

Lutherdome XL  Gemensam hjälpledarutbildningsläger med flera församlingar ordnas i Gamla Vasa från fredagen 11.10 till lördagen 12.10. Transport ordnas vid behov.

Onsdagen 23.10 hjälpledarutbildning i Replot församlingshem kl.15.40-17.

 

 

 

 

 

Här är det kanotpaddling på Emmes träsket
Hjälpledarläger vid Emmes retreat i Nedervetil i Haavisto
Emmes retreat finns i Nedervetil i Haavisto. Platsen lämpar sig bra för en mindre grupp ungdomar och äldre.  Här kan man koppla av med paddling, diskussion eller bara lyssna till naturens olika ljud.