Hjälpledarskolning hösten 2021

Följande hj-samling vi har är tisdagen 7.9 kl.15.40-17 i Replot församlingshem.

21.9  Grillkväll för ungdomar (13år-) kl.18-19.30 i Replot församlingshem

29.9 hjälpledarskolning kl.15.40-17, Replot församlingshem

3.10 Hjälpledarna medverkar på familjesöndag kl.14 i Replot församlingshem