Hjälpledarskolning i Replot församling

2019-2020

Hjälpledarskolning är tänkt för den som är konfirmerad och medlem i församlingen. Hjälpledarskolningen är också en plattform för den som vill vara ledare i olika typer av klubbar och läger eller också för att få en kurs i gymnasiet. Ledarutbildningen omfattar 10-12 samlingar under året. I teori och praktik försöker vi lära oss saker som är till nytta för olika typer av klubbar och på konfirmandläger. Den första samlingen har vi onsdagen 11.9 kl.15.40-17 i Replot församlingshem.  Under den samlingen diskuterar vi och planerar höstens program i hjälpledarutbildningen

 Hjälpledarutbildningen hösten 2019

Onsdagen 20.11 Vi gör tacos tillsammans med konfirmanderna Replot församlingshem

Torsdagen 28.11 Vi samlas i Smedsby församlingsgård kl.15.15-16.45, efteråt åker vi till Dallas Pizzeria. Transport ordnas vid behov.

 

 

 

 

 

Här är det kanotpaddling på Emmes träsket
Hjälpledarläger vid Emmes retreat i Nedervetil i Haavisto
Emmes retreat finns i Nedervetil i Haavisto. Platsen lämpar sig bra för en mindre grupp ungdomar och äldre.  Här kan man koppla av med paddling, diskussion eller bara lyssna till naturens olika ljud.