Junior våren 2020

 Vallgrunds skola 

Vi håller paus, tillsvidare och ser hur läget utvecklas

 Junior i Björkögården

Vi håller paus tillvidare.

 Bak -och kockgrupp i Replotförsamlingshem (varje vecka)

Vi håller paus och ser hur läget utvecklas.

 

 

t.f. ungdomsarbetsledare
0443809229
prästgårdsvägen 9
65800 Replot