Bakkursen i Replot församlingshem våren 2024

bakkursen ordnas i Replot församlinsghem i regel varje onsdag och ledare är Allice Möller, Sindra Säisä mfl. 

För årskurs 4-6 onsdagar kl: 18-19

För årskurs 7-8 onsdagar kl: 19-20

 

Junior och öppet hus i Björkögården våren 2024

Junior för årskurs 1-6 är på torsdagar. Denna juniorgupp leds av Ellen Sten och Josefina Ståhl.

Öppet hus för åk 7- ordnas varannan tisdag (jämna veckor) kl.19.00-20.30 

 

 

 

 

​​​​

Bak- och kockgruppen har bakat s.k minipizzor under Iisa Jaatinens ledning.
Bak-och kockgruppen i Replot har bakat s.k. minipizzor.

Tag kontakt

Ungdomsarbetsledare
Prästgårdsvägen 9
65800 Replot