björkö kyrka
Björkö kyrka

Högmässa

Centrum i församlingens liv och verksamhet är församlingens högmässa på söndagar. Vid högmässan möts den gudstjänstfirande församlingen inför Guds ansikte, för att be tillsammans, höra Guds ord och fira nattvard. Högmässan hålls i regel på söndagar kl. 10.00 i Replot kyrka och kl. 12.30 i Björkö kyrka.

Bönegrupp

Vi samlas i Replots församlingshem en gång per månad.

Alla som vill vara med i en bönegemenskap är välkomna.

Vill du ha förbön eller har du ett förbönsämne kan du ta kontakt med gruppen via kansliet eller vår diakoniarbetare.

Vanligtvis diskuterar vi först något bibelämne eller något som har med tron att göra sedan ber vi för de ämnen som kommit in sedan senaste träffen. Bönegruppen brukar ta ca 1,5 per gång. 

Vi samlas 

Tisdag 8.10 kl18

Tisdag 5.11 kl.18

Tisdag 3.12 kl.18