björkö kyrka
Björkö kyrka

Gudstjänster och samlingar

Observera att gudstjänsttiderna varierar. Kontrollera med vår annonsering i Vasabladet och Kyrkpressen samt på startsidan och under evenemang här på hemsidan. Vanligen läggs uppgifterna också ut på församlingens facebook-sida. Ibland hålls gudstjänst enbart i en av kyrkorna och någon gång i församlingshemmet eller som byagudstjänst.

Gudstjänsterna i Replot kyrka hålls vanligen söndagar och helgdagar kl.10.

Gudstjänsterna i Björkö kyrka hålls vanligen söndagar och helgdagar kl.12:30.

Replot kyrka
Replot kyrka