björkö kyrka
Björkö kyrka

Högmässa

Centrum i församlingens liv och verksamhet är församlingens högmässa på söndagar. Vid högmässan möts den gudstjänstfirande församlingen inför Guds ansikte, för att be tillsammans, höra Guds ord och fira nattvard. Högmässan hålls i regel på söndagar kl. 10.00 i Replot kyrka och kl 12.30 i Björkö kyrka.

Bli frivillig kyrkvärd!

Kom med och gör gudstjänsten mer levande tillsammans med oss! Vi behöver frivilliga som kan tänka sig att:

-stå vid ingången och dela ut psalmböcker, gudstjänstagendor och hälsa välkommen.

-Läsa söndagens texter

-Hjälpa till med att bära upp kollekten (vid stora samlingar)

Andrum

Bön och bibelläsningsgrupp, samlas (kl.18.00 - 19.30) sista onsdagen i månaden i Replot församlingshem. Det är fritt fram att komma med. Har man ett bönämne men kan inte vara med kan man lämna sitt böneämne till diakonen eller till pastorsexpeditionen.