Ungdomträffar: Replot församlingshem våren 2022

8.2 kl.15.40-17 Vi lagar hamburgare eller tacos

9.2 kl.15.40-17 Vi lagar hamburgare eller tacos.

29.3 kl.15.40-17 Vi är i köket och lagar mat tillsammans

30.3 kl.15.40-17 Vi är köket och lagar mat tillsammans

Tacos med ungdomar
Tacos med ungdomar