Ungdomsträffar - Tema samlingar för ungdomar våren 2019

Under våren kommer 3 olika ungdomsträffar med olika tema samlingar för ungdomar att ordnas i Replot församlngshem eller i närheten. Träffarna är tänkt för konfirmander, hjälpledare och övriga ungdomar. De olika teman kan vara olika typer av spel/film, lekar/tävlingar, bakning. Under dessa samlingar ingår också andakt.

Ungdomsträffar -tema under våren 2019 i Replot församlingshem

24.1 kl.16-17.15 lekar/tävlingar

18.2 kl.16-17.30  tacos

1.4 kl.16-17.15 olika spel/film