Tema samlingar för ungdomar våren 2019

Under våren kommer 3 olika tema samlingar för ungdomar att ordnas i Replot församlngshem eller i närheten. Tema samlingar är tänkt för konfirmander, hjälpledare och övriga ungdomar. De olika teman kan vara film, lekar, bakning. Under dessa samlingar ingår också andakt.