Ungdomsträffar - Tema samlingar för ungdomar hösten 2019

Under hösten kommer ungdomsträffar med olika teman för ungdomar att ordnas i Replot församlngshem eller i närheten. Träffarna är tänkt för den som går i högstadiet och äldre ungdomar. De olika teman kan te.x. vara spel/film, lekar/tävlingar, bakning och diskussion. Under dessa samlingar ingår också andakt.

Ungdomsträffar - hösten 2019

Tisdagen 1.10 kl.15.40-17.30 i Replot församlingshem Program av ungdomar.

Onsdagen 20.11 kl.15.40-17.30 Tema: Vi gör Tacos tillsammans

Onsdagen 11.12 kl.15.40-17.30 Jultema

 

 

Tacos med ungdomar
tacos med ungdomar