Ungdomträff: Replot församlingshem

Ungdomsträff för konfirmander och hjälpledare har vi tisdagen 13.4 kl.14.40-17 och onsdagne 14.4 kl.15.40-17. Vi äter något och hjälpledarna har program.  

Tacos med ungdomar
Tacos med ungdomar