Fredagsöppet för ungdomar åk 7-9 i Replot församlingshem, jämna veckor

10.2 kl.19-22 filmlväll

24.2 kl.19-22 pizzabak

10.3 kl.19-22

24.3 kl.19-22

14.4 kl.19-22

28.4 kl.19-22

 

 

Tacos med ungdomar
Tacos med ungdomar