Ungdomsträffar - Tema samlingar för ungdomar våren 2020 

Under våren kommer ungdomsträffarna i Replot församlinsghem att ordans mer regelbundet än tidigare. Träffarna är tänkt för den som går i högstadiet och äldre ungdomar. Förutom fri samvaro ordnas det ibland bakning, lekar/tävling, film och spel av olika slag och möjlighet att pröva på olika instrument. 

Datum för ungdomsträffarna

24.1 kl.19-22

7.2 kl.19-22

21.2 kl.19-22

6.3 kl.19-22

Ungdomsträffar - hösten 2019

Tisdagen 1.10 kl.15.40-17.30 i Replot församlingshem Program av ungdomar.

Onsdagen 20.11 kl.15.40-17.30 Tema: Vi gör Tacos tillsammans

Onsdagen 11.12 kl.15.40-17.30 Jultema

 

 

Tacos med ungdomar
tacos med ungdomar