Musik vid vigsel

Man kan antingen komma med önskemål om musiken vid vigseln eller låta kantorn välja. Vid det sistnämnda blir det oftast någon av de traditionella brudmarscherna.

Då man ska välja musik till vigseln är internet fullt av både bättre och mindre bra exempel. Ofta är de traditionella brudmarscherna ett säkert kort på många sätt: kantorn har dem färdigt "i fingrarna"

Här följer några exempel på vanlig musik vid vigslar:

 

Psalmer

Psalmer till vigseln brukar man komma överens om under vigselsamtalet med vigselprästen. Via Webbpsalmboken kan du bekanta dig med psalmerna före samtalet om du vill.

Brudpar i dörröpning