Mathörnan i Björkögården

(Björkögården - bredvid Björkö kyrka, Läsarted 11)

 

Onsdag 20.4 Matörnan kl.13

Dagens gäster: Catarina Olin med spelmän. 

 

Onsdag 4.5 Matörnan kl.13

Dagens gäst: Ruth Vesterlund

 

Anmälan senast 2 dagar före till Barbro Lähdesmäki tfn 044 352 0011


 
 

Evenemanget kräver förhandsanmälan! Anmäl dig senast samma veckas måndag till Barbro Lähdesmäki Tel: 044 352 0011

 

 

 

dukat bord
matportion

Tag kontakt